Programul a fost realizat în perioada 2013 – 2014, în cadrul colaborării la nivel de educație și cercetare în domeniul interacțiunii om-animal între Asociația Dog Assist, Departamentul de Psihopedagogie Specială al Facultății de Psihologie și Știinte ale Educației (Universitatea Babes-Bolyai; reprezentant: Conf. Dr. Alina S. Rusu) și Departamentul de Psihiatrie al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca (reprezentant: Prof. Univ. Dr. Ioana Miclutia, Șef de disciplină Psihiatrie și Psihiatrie pediatrică).

 

Obiectivul general a fost creșterea calității vieții și a nivelului de funcționalitate a pacienților secției de Psihiatrie, prin includerea activităților asistate de animale în structura programelor terapeutice aflate în derulare pe parcursul perioadelor de spitalizare.
Pe lângă ședințele de terapie de grup, au fost realizate vizite în Ambulatoriul secției de Psihiatrie Cluj. Beneficiarii acestui program au fost persoanele cu depresie și alte comorbidități asociate.

Este important de spus că acest program a fost un program pilot, primul de acest fel din România, fiind permis accesul câinilor într-un spital, cu acceptul Comisiei de Etică.

În urma activităților întreprinse a apărut în Revista Română de Psihiatrie un articol pe tema „Terapia asistata de animale – avantaje pentru pacienti”.